Friday, 04/12/2020 - 08:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng GD & ĐT Huyện Khoái Châu

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC CỤM KHU ĐÔNG

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt” thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học cũng như tạo điều kiện cho giáo viên được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phát huy tính sáng tạo và ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-su-kien" title="Sự kiện ngành" rel="dofollow">Sự kiện ngành</a>

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG KẾT NHIỆM KÌ: 2020-2021

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của Thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện. Không những thế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn biểu thị sức mạnh, ý chí của ...