Thực hiện  công văn số 09/CV-TVT ngày 30/01/2019 của Thư viện tỉnh Hưng Yên; Công văn số 36/PGD&ĐT ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Khoái Châu  về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019, trường Tiểu học Liên Khê đã triển khai, ...