TRANG NHẤT GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ
 
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
 
Tiếp nhận đối với học sinh
Tiểu học
Chuyển trường đối với học sinh Tiểu học
Tiếp nhận đối với học sinh
Trung học cơ sở
Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở
 
 
   
 
  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LĨNH VỰC GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN
-------***------
  TIẾP NHẬN HỌC SINH TIỂU HỌC TỪ TỈNH KHÁC, HUYỆN KHÁC
VỀ HUYỆN KHOÁI CHÂU HỌC
 

            1. Đối tượng:
            - Áp dụng cho học sinh đang học tiểu học ở các huyện, tỉnh khác về huyện Khoái Châu học tập.

            2. Hồ sơ gồm:
            - 01 Giấy giới giới thiệu của Phòng GD&ĐT huyện học sinh đang học tập.
            - 01 Học bạ và các bảng điểm liên quan.
            - 01 Đơn xin chuyển trường có tiếp nhận của trường Tiểu học trong huyện Khoái Châu hoặc Giấy tiếp nhận của trường Tiểu học trong huyện Khoái Châu.
            - 01 Giấy Khai sinh (bản sao).

            3. Thời gian:
            - Thời gian nộp hồ sơ: Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.
            - Thời gian trả kết quả: 1/2 ngày sau khi nộp hồ sơ.

            4. Kết quả:
            - 01 Giấy giới thiệu của Phòng GD&ĐT huyện Khoái Châu.
            - 01 Học bạ và các bảng điểm liên quan.
            - 01 Giấy Khai sinh (bản sao).

   
 
TIN TỨC GIÁO DỤC
 

 
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TIẾN TỔ CHỨC “ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM” .. Ngày 20/09/2016

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM NĂM 2016 TRƯỜNGTIỂU HỌC CHÍ TÂN .. Ngày 20/09/2016

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN DÂN B .. Ngày 19/09/2016

LỄ HỘI TRĂNG RẰM TRƯỜNG THCS TÂN DÂN .. Ngày 17/09/2016

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KIỀU .. Ngày 16/09/2016

“ ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM” TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI TẬP .. Ngày 16/09/2016

TRƯỜNG TH ĐẠI HƯNG VUI TRUNG THU 2016 .. Ngày 16/09/2016

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN KHÊ .. Ngày 16/09/2016

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM .. Ngày 16/09/2016

LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG THCS HỒNG TIẾN NĂM HỌC 2016-2017 .. Ngày 12/09/2016

TRƯỜNG THCS PHÙNG HƯNG TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016 - 2017. .. Ngày 12/09/2016

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016 - 2017 .. Ngày 11/09/2016

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHUẾ DƯƠNG TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016-2017 .. Ngày 09/09/2016

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 -2017 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ TÂN .. Ngày 09/09/2016

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG KẾT .. Ngày 09/09/2016

 
 
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304