TRANG NHẤT GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
Kế hoạch số 05 ngày 14/07/2016
của Sở, ban ngành khác
" V/v tuyển sinh các lớp năng khiếu khóa 8 tháng sau hè tại Nhà Thiếu nhi tỉnh năm 2016 - 2017 "
CÔNG VĂN số 246 ngày 21/07/2016
của Phòng GD&ĐT
" V/v triển khai công văn số 391/ĐKC-P3 ngày 08/7/2016 của điện lực Khoái Châu "
Phòng GD&ĐT số 245/PGD&ĐT ngày 21/07/2016
của Phòng GD&ĐT
" V/V Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 "
Triệu tập số 244 ngày 21/07/2016
của Phòng GD&ĐT
" V/v Họp chuẩn bị nội dung bồi dưỡng hè 2016 bậc mầm non "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304