VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ  
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
Công văn số 252/PGD&ĐT ngày 27/07/2017
của Phòng GD&ĐT
" V/v Tăng cường quản lý các cơ sở mầm non ngoài công lập "
Công văn số 251/PGD&ĐT ngày 27/07/2017
của Phòng GD&ĐT
" V/v Triển khai sách, ấn phẩm bậc Mầm non năm học 2017-2018 "
GIẤY TRIỆU TẬP số 205/TTr-PGD&ĐT ngày 26/07/2017
của Phòng GD&ĐT
" Tập huấn công tác Thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học "
Kế hoạch số 05 ngày 17/07/2017
của Sở, ban ngành khác
" V/v tuyển sinh các lớp năng khiếu tại Nhà thiếu nhi tỉnh năm 2017 "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304