TRANG NHẤT GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
HƯƠNG DẪN số 24/HD-PGD&ĐT ngày 10/10/2014
của Phòng GD&ĐT
" Nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2014-2015 "
CÔNG VĂN số 341 ngày 17/10/2014
của Phòng GD&ĐT
" Về việc phát động thi đua năm học 2014-2015 "
QUYẾT ĐỊNH số 1408/QĐ-SGDĐT ngày 17/10/2014
của Sở GD&ĐT
" Về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường Tiểu học Dị Sử, huyện Mỹ Hào "
QUYẾT ĐỊNH số 1405/QĐ-SGDĐT ngày 17/10/2014
của Sở GD&ĐT
" Về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường THCS An Vĩ, huyện Khoái Châu "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304