TRANG NHẤT GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
Quyết định số 164/QĐ-PGD&ĐT ngày 21/10/2016
của Phòng GD&ĐT
" V/v Thành lập Tổ giám khảo hội thi GVCNG tiểu học cấp huyện "
Công văn số 404/PGD&ĐT ngày 21/10/2016
của Phòng GD&ĐT
" V/v Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp huyện "
Công văn số 1364/SGD&ĐT-GDTH ngày 18/10/2016
của Phòng GD&ĐT
" V/v triệu tập cán bộ nghiệp vụ "
Công văn số 402/PGD&ĐT ngày 20/10/2016
của Phòng GD&ĐT
" V/v tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống hồ sơ PCGD, XMC năm 2016. "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304