VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ  
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
Công văn số 454 ngày 21/11/2017
của Phòng GD&ĐT
" V/v triển khai công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, công tác bình đẳng giới và phòng, chống HIV/AIDS "
Quyết định số 2986/QĐ-SGD&ĐT ngày 11/11/2017
của Sở GD&ĐT
" V/v thành lập đoàn kiểm tra PCGD, XMC.... "
Công văn số 107/BHXH ngày 23/11/2017
của Phòng ban khác..
" V/v tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018 "
Công văn số 452/PGD&ĐT ngày 21/11/2017
của Phòng GD&ĐT
" V/v chủ động ứng phó với không khí lạnh, rét đậm "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304