TRANG NHẤT GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
CÔNG VĂN số 432 ngày 27/11/2015
của Phòng GD&ĐT
" V/v chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn trong các cơ sở Giáo dục mầm non năm học 2015-2016 "
CÔNG VĂN số 656/STC-QLNS ngày 25/11/2015
của Sở GD&ĐT
" về việc mở lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chủ tài khoản "
Công văn số 428 ngày 24/11/2015
của Phòng GD&ĐT
" V/v quản lý xe đạp điện, xe máy điện. "
THÔNG BÁO số 12 ngày 23/11/2015
của Phòng GD&ĐT
" Về việc ôn thi, thi và cấp chứng chỉ A2 theo Khung tham chiếu châu Âu "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304