TRANG NHẤT GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ THƯ GIÃN  
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
CÔNG VĂN số 229/PGD&ĐT ngày 25/07/2014
của Phòng GD&ĐT
" Về việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ "
THÔNG BÁO số 231 ngày 24/07/2014
của Phòng GD&ĐT
" V/v hoàn thiện hồ sơ đề nghị hợp đồng tiếp của giáo viên nhân viên. "
Giấy triệu tập số 228/TrT-PGD ngày 23/07/2014
của Phòng GD&ĐT
" V/v Tập huấn giáo viên tiếng Anh tiểu học cấp tỉnh "
Giấy triệu tập số 226/TrT-PGD ngày 23/07/2014
của Phòng GD&ĐT
" V/v Tập huấn dạy Tiếng Việt lớp 1.CGD cấp tỉnh "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304