TRANG NHẤT GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
CÔNG VĂN số 338 ngày 23/09/2016
của Phòng GD&ĐT
" V/v báo cáo đầu năm học 2016-2017. "
Giấy triệu tập số 337/TrT-PGD&ĐT ngày 23/09/2016
của Phòng GD&ĐT
" V/v Tổ chức Sinh hoạt tổ chuyên môn cấp cụm trường "
Công văn số 329/PGD&ĐT ngày 23/09/2016
của Phòng GD&ĐT
" V/v Tổ chức hội thi đồ dùng dạy học tự làm môn Lịch sử trong trường tiểu học "
CÔNG VĂN số 335/PGD&ĐT ngày 22/09/2016
của Phòng GD&ĐT
" V/v truyền thông về phương án thi 2017 của Bộ GD&ĐT "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304