TRANG NHẤT GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
NỘI DUNG ÔN TẬP TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2014 số ngày 11/09/2014
của Phòng ban khác..
" "
KẾ HOẠCH số 02 ngày 12/09/2014
của Chính phủ
" Tổ chức kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn trực tiếp tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2014 "
THÔNG BÁO số 02 ngày 12/09/2014
của Chính phủ
" Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2014 "
CÔNG VĂN số 291/GTrT-PGD$ĐT ngày 12/09/2014
của Phòng GD&ĐT
" Về việc tập huấn tai nạn thương tích trong trường học "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304