TRANG NHẤT GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
KẾ HOẠCH số 02/KH-PGD&ĐT ngày 28/01/2015
của Phòng GD&ĐT
" XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI ĐỀ XUẤT NĂM 2015 "
GIẤY TRIỆU TẬP số 39/TrT-PGD&ĐT ngày 28/01/2015
của Phòng GD&ĐT
" Xây dựng dữ liệu đề, ngân hàng đề thi đề xuất năm 2015 "
Triệu tập số 37 ngày 27/01/2015
của Phòng GD&ĐT
" Tập huấn chuyên đề"Phát triển nhận thức" bậc học mầm non. "
Triệu tập số 35 ngày 26/01/2015
của Phòng GD&ĐT
" Luyện tập và biểu diễn văn nghệ Kỉ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304