VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ  
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
Công văn số 365 ngày 21/09/2017
của Sở GD&ĐT
" V/v Phát động phong trào thi đua năm học 2017-2018 "
Giấy triệu tập số 364 ngày 21/09/2017
của Phòng GD&ĐT
" V/v tham gia chương trình diễn tập phòng thủ huyện Khoái Châu năm 2017 "
Công văn số 363/PGD&ĐT ngày 20/09/2017
của Phòng GD&ĐT
" V/v Họp hiệu phó chuyên môn bậc Mầm non "
Triệu tập số 362 ngày 20/09/2017
của Phòng GD&ĐT
" Triệu tập báo cáo viên bậc THCS "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304