TRANG NHẤT GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
Quyết định số 1578/QĐ-SGDĐT ngày 25/11/2014
của Sở GD&ĐT
" Về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài trường Tiểu học Đồng Tiến, huyện Khoái Châu "
THƯ CẢM ƠN số ngày 21/11/2014
của Phòng GD&ĐT
" "
Triệu tập số 424 ngày 21/11/2014
của Phòng GD&ĐT
" Triệu tập cán bộ làm công tác kiểm tra PCGD-XMC năm học 2014-2015. "
Giấy triệu tập số 423/TrT-PGD&ĐT ngày 21/11/2014
của Phòng GD&ĐT
" Tập huấn giáo viên Mĩ thuật cấp tiểu học "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304