VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ  
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
Công văn số 571/SGD&ĐT ngày 24/04/2017
của Phòng GD&ĐT
" V/v đôn đốc thực hiện tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia "
Hội Khuyến học huyện Khoái Châu số ngày 24/04/2017
của Phòng GD&ĐT
" Hội Khuyến học huyện gửi HKH cơ sở: Nội dung, tiến trình Đại hội của HKH xã Đông Ninh; Đề nghị các đồng chí Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS là Phó Chủ tịch HKH các xã, thị trấn tham khao và chuẩn bị các nội dung đại hội để Đại hội đạt kết quả tốt. "
Công văn số 146 ngày 20/04/2017
của Phòng GD&ĐT
" V/v triển khai thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình trong các nhà trường năm 2017 "
Công văn số 246/UBND-VHTT ngày 21/04/2017
của UBND huyện
" V/v tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi mã vùng "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304