TRANG NHẤT GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
GIẤY TRIỆU TẬP số 479/TrT-PGD&ĐT ngày 18/12/2014
của Phòng GD&ĐT
" Tập huấn dạy học tích hợp ở trường phổ thông "
Công văn số 478/PGD&ĐT ngày 18/12/2014
của Phòng GD&ĐT
" V/v Khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt lớp 1 chương trình Công nghệ giáo dục "
CÔNG VĂN số 475/PGDĐT ngày 18/12/2014
của Phòng GD&ĐT
" V/v đôn đốc, nhắc các đơn vị thực hiện tập huấn và quản lý hoạt động chuyên môn qua mạng "
CÔNG VĂN số 64/CĐGD ngày 17/12/2014
của Phòng ban khác..
" V/v thu mua giấy đã qua sử dụng "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304