bao cao su thiet ke ho ca koi can ho sky center quan tan binh
 
 
TRANG NHẤT GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
CÔNG VĂN số 11 / CV- CTĐ ngày 30/04/2016
của Phòng ban khác..
" V/v ủng hộ các loại quỹ "
Công văn số 170 ngày 29/04/2016
của Phòng GD&ĐT
" V/v Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 bậc mầm non "
Phòng GD&ĐT Khoái Châu số 169/PGD&ĐT ngày 27/04/2016
của Phòng GD&ĐT
" V/V tăng cường đảm bảo ATVSTP đối với bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn huyện "
Giấy triệu tập số 121/TrT-PGD&ĐT ngày 27/04/2016
của Phòng GD&ĐT
" V/v Họp chuyên môn cấp tiểu học tại Sở GD&ĐT "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304