TRANG NHẤT GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
Giấy triệu tập số 201/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/02/2017
của Sở GD&ĐT
" V/v triệu tập cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 "
Công văn số 53 ngày 23/02/2017
của Phòng GD&ĐT
" V/v chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan học tập, trải nghiệm cho học sinh "
Công văn số 52 ngày 22/02/2017
của Phòng GD&ĐT
" V/v triển khai hoạt động công tác gia đình năm 2017 "
Công văn số 51 ngày 22/02/2017
của Phòng GD&ĐT
" V/v: Kiểm tra hồ sơ KĐCLGD cơ sở giáo dục MN,TH, THCS "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304