TRANG NHẤT GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN - TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ
 
     
 
Văn bản
   - Bộ GD&ĐT
   - Bộ, ngang Bộ GD
   - UBND tỉnh
   - Sở GD&ĐT
   - Sở, ban, ngành khác
   - UBND huyện
   - Phòng GD&ĐT
   - Phòng ban khác..
------------***-------------
   
TÌM KIẾM
VĂN BẢN
NHỮNG VĂN BẢN MỚI ĐĂNG NHẤT
 
----------***--------
 
CÔNG VĂN số 71 ngày 04/03/2015
của Phòng GD&ĐT
" V/v Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, năm học 2015-2016 "
Triệu tập số 70 ngày 04/03/2015
của Phòng GD&ĐT
" Giáo viên, học sinh tham dự Giải bóng đá nhi đồng nam tỉnh Hưng Yên năm 2015 "
QUYẾT ĐÌNH số 32/QĐ-PGD&ĐT ngày 03/03/2015
của Phòng GD&ĐT
" V/v thành lập hội đồng coi thi Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet "
CÔNG VĂN số 68/PGDĐT ngày 03/03/2015
của Phòng GD&ĐT
" V/v điều động GSV cuộc thi Olympic tiếng Anh qua Intenet năm học 2014-2015 "
 
Ảnh sự kiện
   
           
 
 
   
 
        Trang chủ  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU
Điện thoại: 03213.910.396;
Mail: pgd.khoaichau.hy@gmail.com
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 
   
Quản trị: Nguyễn Mạnh Cường - Phòng GD&ĐT Khoái Châu; ĐT: 0987.397.304