Wednesday, 03/06/2020 - 18:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng GD & ĐT Huyện Khoái Châu
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
01/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi các trường Tiểu học, THCS, trường TH&THCS Chí Tân

Ngày 26/4/2019, Phòng GD&ĐT sao gửi các đơn vị công văn số 617/SGD&ĐT-GDTrH-GDTX về việc hướng dẫn tham dự cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm 2019, để đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng các sản phẩm dự thi, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị báo cáo số lượng sản phẩm, dự án của đơn vị chuẩn bị hoặc đã gửi hồ sơ đăng ký dự thi tính đến hết ngày 30/6/2019 (theo mẫu đính kèm). Báo cáo gửi về bộ phận THCS chậm nhất ngày 02/7/2019 bằng hai hình thức văn bản và theo địa chỉ mail: bacthcskhoaichau@gmail.com. Trân trọng!

Ngày ban hành:
28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS & trường TH&THCS Chí Tân báo cáo tình hình triển khai hỗ trợ trẻ em khuyết tật tham gia giáo dục hòa nhập gồm các nội dung theo phụ lục đính kèm. 

Báo cáo gửi về bộ phận chuyên môn trước ngày 05/7/2019 theo hai hình thức văn bản và file mềm qua email cụ thể:

Mầm non: hoanghuongpgdkc@gmail.com; 

Tiểu học: thanhpgdkc@gmail.com.

THCS: bacthcskhoaichau@gmail.com.

Ngày ban hành:
28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực