Saturday, 23/01/2021 - 20:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng GD & ĐT Huyện Khoái Châu
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
08/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Theo yêu cầu cầu của chương trình bồi dưỡng GVCC, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị gửi tới giáo viên có tên trong danh sách gửi kèm email này nội dung thông báo về việc hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng mô-đun 2 và mô-đun 3 trên hệ thống LMS sau đây:

1. Có nhiều giáo viên đã nộp bài môn học của mình và được GVSP chấm đạt nhưng vẫn chưa hoàn thành chương trình vì chưa làm khảo sát.

2. Những giáo viên nào chưa đạt môn học cần phải nộp bài để GVSP chấm điểm đồng thời làm hết các khảo sát để được công nhận hoàn thành chương trình.

3. Thời hạn để GVPTCC hoàn thành chương trình mô đun 2 và mô đun 3 trên hệ thống LMS là ngày 08.01.2021. Sau ngày 08.01.2021 những giáo viên nào chưa đạt chương trình sẽ không được cấp chứng nhận hoàn thành mô đun 2 và mô đun 3 và bị loại khỏi danh sách GVPTCC.

Sở đề nghị các đơn vị đôn đốc GVPTCC hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng của mình.

Trân trọng./.

Ngày ban hành:
07/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực