Friday, 29/05/2020 - 00:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng GD & ĐT Huyện Khoái Châu
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
13/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Đây là hội nghị quan trọng, đề nghị các đồng chí hiệu trưởng của 3 nhà trường thống nhất tham mưu mời Chủ tịch UBND xã dự họp đông đủ và chuẩn bị nội dung phát biểu tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau:

* Đối với lãnh đạo UBND xã:

Nêu thuận lợi khó khăn và giải pháp về cơ sở vật chất, việc quản lý cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập (nếu có); Công tác PCGD

* Đối với Hiệu trưởng

Nêu thuận lợi, khó khăn, giải pháp về công tác đổi mới quản lý, điều tra PCGD và bồi dưỡng đội ngũ.

Lưu ý: Các ý kiến được thảo luận trực tiếp, không đọc văn bản và thời gian mỗi ý kiến phát biểu từ 3-5 phút (tài liệu gửi kèm đại biểu nghiên cứu)

Ngày ban hành:
10/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Đây là hội nghị quan trọng, đề nghị các đồng chí hiệu trưởng của 3 nhà trường thống nhất tham mưu mời Chủ tịch UBND xã dự họp đông đủ và chuẩn bị nội dung phát biểu tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau:

* Đối với lãnh đạo UBND xã:

Nêu thuận lợi khó khăn và giải pháp về cơ sở vật chất, việc quản lý cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập (nếu có); Công tác PCGD

* Đối với Hiệu trưởng

Nêu thuận lợi, khó khăn, giải pháp về công tác đổi mới quản lý, điều tra PCGD và bồi dưỡng đội ngũ.

Lưu ý: Các ý kiến được thảo luận trực tiếp, không đọc văn bản và thời gian mỗi ý kiến phát biểu từ 3-5 phút (tài liệu gửi kèm đại biểu nghiên cứu)

Ngày ban hành:
09/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực