Wednesday, 23/10/2019 - 04:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng GD & ĐT Huyện Khoái Châu
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ GDĐT đã ban hành CTGDPT kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông thay thế cho Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT.

        Đề nghị các đơn vị phổ biến toàn văn nội dung Thông tư 32 và các môn học của CTGDPT  đến cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học để nghiên cứu, tiếp cận.

Ngày ban hành:
02/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực